Get Adobe Flash player

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej.

Nazywam się Mieczysław Burek, jestem żonaty – czworo dzieci. Wykształcenie średnie - technik elektronik o specjalności radiotechnika i telewizja. Mieszkam w Raniżowie od wielu lat angażując się społeczne. Prowadzę działalność gospodarczą z zakresu produkcja wyrobów wiklinowych.


 • obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Kolbuszowej

 • jestem Liderem Terenowym Podkarpackiego Związku Byłych Pracowników PGR, gdzie działam jako wolontariusz w powiatach kolbuszowskim i rzeszowskim od 2001 roku

 • jestem   członkiem Zarządu  Stowarzyszenia   na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie od 12 lat.

 • obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Krajowej Krajowego Związku Byłych Pracowników PGR.

 • pełniłem funkcję ławnika sądowego przez 8 lat w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej

 • przez 8 lat byłem członkiem rady sołeckiej wsi Raniżów

 • byłem przewodniczącym  Stowarzyszeń Powiatu Kolbuszowskiego przez 4 lata.

 • pełniłem funkcję Prezesa Klubu Sportowego „RANIŻOVIA’’ Raniżów przez 7 lat, w  której występowały  drużyny seniorów oraz juniorów starszych i młodszych grającej w V lidze.

 • z mojej inicjatywy powstało również „Ognisko piłkarskie” dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Raniżów.

 • corocznie w okresie  wakacyjnym dzieci brały udział w turnieju piłkarskim „Liga Podwórkowa”

 • w każdej gminie powiatu Kolbuszowskiego zorganizowałem szkolenia z zakresu wyrobów  wiklinowych, po czym  pracę  znalazło kilkanaście osób mający alternatywne źródło zarabiania pieniędzy.

 • jestem koordynatorem sprowadzania żywności dla Gminy Raniżów i  Gminy Dzikowiec oraz dla szkół z terenu powiatu kolbuszowskiego.

 

W obecnej kadencji do większych inwestycji można zaliczyć remont Ośrodek Zdrowia w Raniżowie, natomiast w Woli Raniżowskiej został przeniesiony Ośrodek Zdrowia do budynku Przedszkola i jest wyposażony na wysokim poziomie. W 2011 roku została wyremontowana droga powiatowa na odcinku 1034mb Raniżów – Wola Raniżowska, przy udziale środków z Urzędu Gminy Raniżów 20 3000zł. ponadto w 2012 roku w miejscowości Posuchy remont drogi 1300 mb przy udziale środków Urzędu Gminy w kwocie 177,698,47 natomiast na odcinku 702 mb w Porębach Wolskich remont wykonano w całości ze środków powiatu i sponsora.

 

Pełniąc funkcję radnego III kadencji Rady Powiatu Kolbuszowskiego a zarazem Członka Zarządu Powiatu przyczyniłem się do realizacji jakże istotnych dla naszej gminy inwestycji z zakresu infrastruktury: droga powiatowa w Korczowiskach, blisko 2,5 km drogi relacji Zielonka – Mazury, most i ponad 2 km nowego dywanika w Porębach Wolskich, dokończenie odcinka w Woli Raniżowskiej – Pozduć. Realizacja ponad 7,5 km drogi powiatowej Raniżów – Wola Raniżowska – Wilcza Wola, wykonanie chodników w Woli Raniżowskiej i Raniżowie oraz pogłębianie rowów. przydrożnych m. in. w Korczowiskach, Posuchach, Porębach Wolskich

 

Owocem pracy „w terenie” są różnego rodzaju programy, których jestem pomysłodawcą oraz realizatorem:

Poniżej przedstawiam moje niektóre osiągnięcia dla lokalnego środowiska.

ü program „Ognisko” - Fundacja PZU

ü program „Masz pomysł podziel się posiłkiem” - Firma DANONE

ü program” Aktywna Wiosna” - Fundacja J&S PRO BONO POLONAIE

ü program ‘Równe szanse – Kolorowa Akademia” -  Fundacja Batorego

ü program „Razem” - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ü program Kolonie Letnie „Prawdziwe wakacje” - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ü program „Ognisko” - Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ü program „Ognisko Integracyjne”- środki własne Stowarzyszenia

ü program „Ognisko Integracyjne”- Program Integracji Społecznej

ü program „Świetlica” – Program Integracji Społecznej

ü program „Aerobik” - Program Integracji Społecznej

ü program „Ognisko integracyjne” - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Kapitał Ludzki

ü program „Nasza mała integracja” – Program Integracji Społecznej

ü program „Oczekuję pomocy” – Program Integracji Spłecznej

ü program „Ognisko” – Program Integracji Społecznej

ü program „Świetlica socjoterapeutyczna” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

ü program „My też chcemy się bawić” środki własne Stowarzyszenia

ü program „Pożyteczne Ferie”- pomysł dla SP w Zielonce zrealizowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi.

ü projekt „Spotkania Świąteczne” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Raniżów

ü projekt „Pożyteczne ferie ” skierowany do dzieci z przeznaczeniem na zagospodarowanie czasu wolnego na feriach zimowych,

ü projekt „Okresowe zatrudnienie w latach 2003-2004” dla osób długotrwale pozostającym bez pracy,

ü projekt „Rzeczpospolita internetowa”

ü projekt „Kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Raniżów” - zakończony wydaniem książki.

ü projekt „Wigilia” organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie

ü założenie „Ogniska piłkarskiego” w Zielonce

ü pomysłodawca i koordynator projektu „Sobótki Raniżowskie”

ü program „Biesiada Rodzinna ” program realizowany przez Stowarzyszenie na  Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury,  Sportu w Raniżowie

ü program realizowany corocznie „Wigilia” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie

ü pomysłodawca wspólnie z Panem Piotrem Sakowskim programu edycyjnego „Pływam jak Otylia” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie

 

ü koordynowanie sprowadzania i rozdysponowanie żywności z Banku Żywności z Rzeszowa w tym:
- 20000kg przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie  wspólnie z GOPS Raniżów

- 22000kg przez Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR wspólnie z GOPS Raniżów

- 35000 kg owoców i warzyw przez Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR

 


Koordynator społeczny - Niepubliczne Przedszkole „Ognisko” w Raniżowie - prowadzone przez Stowarzyszenie Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR.

Realizacja wymienionych projektów była możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu różnych Instytucji, Fundacji, Urzędów, osób prywatnych i funduszy unijnych. W okresie realizacji wymienionych przedsięwzięć pracę znalazło 17 osób.

 

W przypadających 16 listopada 2014 r. wyborach samorządowych ponownie ubiegam się o mandat radnego Rady Powiatu Kolbuszowskiego i proszę o poparcie mojej kandydatury. Lista nr 3 pozycja 1.

 
Aktualnie odwiedza nas 1 gość 
Odsłon : 3671