Get Adobe Flash player

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej.


Nazywam się Mieczysław Burek, jestem żonaty – czworo dzieci. Wykształcenie średnie - technik elektronik o specjalności radiotechnika i telewizja. Mieszkam w Raniżowie od wielu lat angażując się społeczne.

Poniżej przedstawiam moje niektóre osiągnięcia dla lokalnego środowiska.

Jestem Liderem Terenowym Podkarpackiego Związku Byłych Pracowników PGR, gdzie działam jako wolontariusz w powiatach kolbuszowskim i rzeszowskim.

Owocem pracy „w terenie” są różnego rodzaju programy, których jestem pomysłodawcą oraz realizatorem:

- projekt „ Ognisko” – program integracyjny skierowany do 25 dzieci przedszkolnych w Domu Parafialnym w Raniżowie

- projekt „Świetlica integracyjna” w Domu Parafialnym w Raniżowie,

- projekt „Sobótki Raniżowskie”

- projekt „ Masz Pomysł ? Podziel się posiłkiem”,

- projekt „Spotkania Świąteczne” skierowany do dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych byłych pracowników PGR,

- projekt „Pożyteczne ferie”skierowany do dzieci z przeznaczeniem na zagospodarowanie czasu wolnego na feriach zimowych,

- projekt „Prawdziwe wakacje” kolonie letnie dla dzieci byłych pracowników PGR,

- projekt „Okresowe zatrudnienie w latach 2003-2004” dla osób długotrwale pozostającym bez pracy,

- projekt „Rzeczpospolita internetowa” gdzie beneficjentami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe niepełnosprawne mające bezpłatny dostęp do Internetu w świetlicy internetowej,

- projekt „Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Gminy Raniżów” - zakończony wydaniem albumu,

Realizacja wymienionych projektów była możliwa dzięki uzyskanemu wsparciu różnych Instytucji, Fundacji, Urzędów, osób prywatnych i funduszy unijnych. W okresie realizacji wymienionych przedsięwzięć pracę znalazło 17 osób.

Jestem członkiem i wiceprezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu
w Raniżowie. Przyczyniłem się również do powstania organizacji pozarządowych w Mazurach, Woli Raniżowskiej i Zielonce.

Od kilku lat jestem Prezesem Klubu Sportowego „RANIŻOVIA’’ Raniżów w której występują drużyny seniorów oraz juniorów starszych i młodszych grającej w V lidze. Z mojej inicjatywy powstało również „Ognisko piłkarskie” dla dzieci wczesnoszkolnych i szkolnych z terenu Gminy Raniżów.

Ponadto jestem także Przewodniczącym Stowarzyszeń powiatu kolbuszowskiego, członkiem Rady Sołeckiej wsi Raniżów, a także ławnikiem Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.

Jako Lider Terenowy Podkarpackiego Związku Byłych Pracowników PGR w Rzeszowie współpracuję z Podkarpackim Bankiem Żywności, czego efektem jest między innymi sprowadzanie i rozdział żywności dla rodzin najbiedniejszych.

W swojej działalności mam zaszczyt współpracować z Posłem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem, Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardysiem, władzami Gminy Raniżów, Stowarzyszeniami z terenu gminy, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi a także z wieloma osobami
i instytucjami których nie sposób wyliczyć. Za co im wszystkim serdecznie dziękuję.

Pełniąc funkcję radnego Rady Powiatu Kolbuszowskiego a zarazem Członka Zarządu Powiatu przyczyniłem się do realizacji jakże istotnych dla naszej gminy inwestycji z zakresu infrastruktury: droga powiatowa w Korczowiskach, blisko 2,5 km drogi relacji Zielonka – Mazury, most i ponad
2 km nowego dywanika w Porębach Wolskich, dokończenie odcinka w Woli Raniżowskiej – Pozduć. Realizacja ponad 7,5 km drogi powiatowej Raniżów – Wola Raniżowska – Wilcza Wola wykonanie chodników w Woli Raniżowskiej i Raniżowie oraz pogłębianie rowów przydrożnych m. in.
w Korczowiskach, Posuchach, Porębach Wolskich.

W przypadających 21 listopada 2010 r. wyborach samorządowych ponownie ubiegam się
o mandat radnego Rady Powiatu Kolbuszowskiego i proszę o poparcie mojej kandydatury. Lista nr 5 pozycja 1.

 
Aktualnie odwiedza nas 1 gość 
Odsłon : 2034